Produkter
IPPC direktiv
Næringsmidler
Tjenester
Teknikker
Om oss
Aktuelt
English

 

Søk

 

RENSEANLEGG

Norske myndigheter har forpliktet seg til å følge Pariskonvensjonens anbefalinger til utslippskrav,(OSPARCOM).  Disse kravene krever i mange tilfeller at ny renseteknologi må innføres. Vi i NOVATEK A.S ønsker å bidra til at dette ikke skal skape større problemer for bransjen.  Vi kan hjelpe bedriftene med å ”lukke” avløpsprosessene så lang det er teknisk og økonomisk mulig.  Ved bruk av forskjellige metoder tilbakeføres kjemikalier og prosessvann til prosessene eller oppkonsentreres for deponering eller gjenvinning.  Driftsutgiftene vil kunne reduseres og utslipp av forurensninger elimineres.

Eksempler på slike anlegg kan være vakumfordampere, atmosfæriske fordampere, destillasjonsanlegg, ionebytteranlegg, elektrolyseanlegg og membrananlegg samt kombinasjoner av disse.

NOVATEK AS prosjekterer og bygger også kundetilpassede anlegg. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Vi setter stor pris på utfordringer !

 

Fellingsanlegg. 

Konvensjonelle renseanlegg særlig egnet for bedrifter som arbeider innen overflatebehandlingsbransjen.

 

Mekaniske anlegg.

NOVATEK A.S har mekaniske renseanlegg for fjerning av partikler, suspenderte stoffer, organisk materiale samt for rensing av tunnelvann.  

 

Vakuumfordampere.

Vakuumfordampere. Velegnet for alle bedrifter som har avløpsvann som må deponeres eller som er kostbart å behandle.