Renseanlegg i overflatebehandlingsbransjen

NOVATEK A.S har lang erfaring med prosjektering, oppbygning og oppgradering av slike anlegg for å imøtekomme de nye kravene. Den vanligste typen renseanlegg til i dag har vært konvensjonelle anlegg med :

 

  1. Avgiftning (cyanidoksidasjon og  kromreduksjon)
  2. Spaltetrinn
  3. Nøytralisering
  4. Flokkulering   -  Felling
  5. Sedimentering - Slambehandling
  6. Filtrering
  7. Selektiv Ionebytter

 

NOVATEK AS leverer komplette renseanlegg som kan behandle avløpsvann med : Cyanid,  6-verdig Krom, Nikkel, Sink, Jern og Bly.

 

Renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann levert som nøkkelferdig anlegg av NOVATEK