Sandfilter / flermediefilter

NOVATEK AS dimensjonerer og leverer sandfilter for fjerning av partikler, suspendert stoff og organisk materiale basert på en avløpsvannprøve. Gjennom vårt store nettverk av samarbeidspartnere leverer vi anlegg som både er prisgunstige og av høy kvalitet. Sandfilter kan leveres både som trykkfilter og som åpent kontinuerlig tilbakespylende sandfilter.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Tunnelvannrensing

NOVATEK AS har valgt å satse på kontinuerlig tilbakespylende sandfiltere for å rense tunnelvann. Dette har vist seg å fungere meget godt og vi har ansvar for en rekke anlegg som er basert på denne teknologien som leverer gode resultater. Kontinuerlig tilbakespylende sandfilter passer forøvrig godt også i andre renseapplikasjoner hvor man stiller krav til lav vedlikeholdsgrad og høy driftssikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Siler

Som et supplement til de øvrige applikasjonene leverer NOVATEK AS både  spesialbygde og standardsiler for partikkelstørrelser ned til 30 micron.