Gjenbruk fremfor resirkulering
Novatek har gjennom flere ti-år levert miljøvennlige løsninger til kunder som selv er opptatt av egne utslipp og klimamål. Nå som bedriften har eksistert i mer enn 35 år begynner en del av utstyret som er levert tidligere å bli klart for utskifting.

Novatek har gjennom flere ti-år levert miljøvennlige løsninger til kunder som selv er opptatt av egne utslipp og klimamål. Nå som bedriften har eksistert i mer enn 35 år begynner en del av utstyret som er levert tidligere å bli klart for utskifting.

Mye av det utstyret Novatek leverer er av stål med svært høy kvalitet. Vi har derfor begynt å ta tilbake utstyr kunder ikke lengre trenger eller som har feil kapasitet for kunden. Mange opplever vekst eller endringer i krav til utslipp og drift som gjør at dagens maskinpark, trenger å oppdateres eller fornyes.

Fremfor å destruere disse maskinparkene, sørger vi for at de får enda lengre liv andre steder. Dette utstyret oppgraderer vi med dagens styringssystemer og gjennomgår hele utstyret, slik at det kan gjøre nytte hos nye kunder. Så selv om utstyret er 30 år – kan riktig utstyr med riktig stål - vare over 30 år til.

Vi mener gjenbruk er den mest miljøvennlige måten å behandle vårt leverte utstyr på. Vi ser derfor alltid på mulighetene til

REUSE → REPURPOSE → REDUCE → RECYCLE

På denne måten bidrar Novatek til redusert CO2 og et renere miljø.