Bli bedre kjent med Novatek.
Gjenbruk fremfor resirkulering
Mye av det utstyret Novatek leverer er av stål med svært høy kvalitet. Vi har derfor begynt å ta tilbake utstyr kunder ikke lengre trenger eller som har feil kapasitet for kunden.
Renseanlegg – SafeClean Risavika
Anlegget renser vannet fra produksjon så rent, at det ikke er behov for utslippstillatelse og vannet kan benyttes igjen i produksjon.
Vi sørger for rent vann
Novatek ble etablert for å kunne tilby best mulig tilgjengelig teknologi, både miljømessig, teknisk og økonomisk.
Rent vann. Ren teknologi.
Ren samvittighet.
Kontakt oss