Vi sørger for
rent vann

Uansett behov eller miljøkrav, sørger vi for rent vann til profesjonelt bruk. Med teknologi og kompetanse reduserer vi utslipp og bruk av kjemikalier.

Vi tror på løsninger hvor rent vann bidrar til bærekraftig produksjon og reduserte utslipp. Ved hjelp av bred kompetanse og riktig utstyr, skaper vi varige løsninger som gir merkbare resultater.
Novatek bruker banebrytende teknologi, kompetanse og utstyr som reduserer utslipp og bruk av kjemikalier. Vi har spesialister i alle ledd, og utvikler bærekraftige renseløsninger – uansett behov.
Vår kompetanse
Rent vann. Ren teknologi.
Ren samvittighet.
Kontakt oss