Renseanlegg – SafeClean Risavika
Novatek leverte i 2023 det andre renseanlegget til SafeClean – som har flere avdelinger i Norge. SafeClean er et innovativt kompetansemiljø innen sirkulære renseløsninger, og Novatek har over mange år hatt et tett og godt samarbeid. Det første ble levert til Kyrkjebø i 2019 og det andre til Risavika i 2023.

Anlegget i Risavika er et topp moderne anlegg med blant annet to trinns vakuum inndamper. Anlegget renser vannet fra produksjon så rent, at det ikke er behov for utslippstillatelse og vannet kan benyttes igjen i produksjon. Dette er et godt eksempel på hvordan riktig teknologi skaper høyere grad av gjenbruk og enda mindre utslipp.

Uttalelse fra Geir:

Dette anlegget er et godt eksempel på hvordan Novatek designer, leverer, monterer og vedlikeholder anlegg tilpasset kundens behov – med spesialistkompetanse i alle ledd av leveransen.

Ta kontakt for anlegg tilpasset din bedrifts behov og kapasitet.