Våre medarbeidere har høy kompetanse innenfor kjemi, elektro, mekanikk med spisskompetanse i vannrensing.

Hva kan vi tilby?

Vi har et helhetlig tilbud på rensing av inn – og utgående vann, inkludert rådgiving og laboratorietjenester. Samt full service på anlegg med reservedeler, montasje og forbruksmateriell.

Service

Novatek har mobile service enheter og godt kvalifisert personell med mange års erfaring. Vi har fullt utstyrte service biler og et stort fokus på å hjelpe våre kunder med å løse deres behov..

 • Serviceavtaler
  Novatek sine teknikere gjennomfører service på egne og andres renseanlegg for avløpsvann og inngående vannbehandlingsanlegg. Mange av våre kunder har faste serviceavtaler, der vi sørger for både preventivt vedlikehold og reparasjoner hvis nødvendig. Dette gir lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader. Vi gjennomfører slike servicer hos alle våre kunder, uansett hvor de er..
 • Øyeblikkelig service
  Vi reiser ut til våre kunder på meget kort varsel hvis problemer oppstår for å sikre drift og begrense eventuell skade

Rådgiving

Novatek har kompetanse og erfaring på alt fra valg og bruk av utstyr, til drift og miljøkrav, samt optimalisering av løsninger.

 • Teknisk/løsningsvalg
  Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens behov. Som systemhus, har Novatek lang erfaring med å tilpasse utstyr både når det gjelder kapasitet, plassering og driftsvennlighet. Gjennom dialog med kunden bygger vi anlegg som skal fungere både for dagens og fremtidige behov. Vi har også en meget solid leverandør base med høy kompetanse på sine produkter, noe som sikrer «riktig» leveranse til alle kunder.
 • Utslipp/myndighetskrav
  Novatek kan søke om eller hjelpe kunder med søknad om utslippstillatelser der det er nødvendig. Vi har god kjennskap til gjeldende regelverk og kan også gi råd til våre kunder slik at de kan ivareta myndighetskravene selv..
 • Miljø
  Vi har et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger. Og våre løsninger kan forhindre fremtidig risiko og kan gi miljømessige konkurransefortrinn.

Forbruksmateriell og deler

Novatek leverer forbruksmateriell og reservedeler til alt utstyr vi har. Dette kan skaffes på kort varsel.

I tillegg har vi kjemikalier til flere bransjer knyttet til både prosess og rensing av vann.

Vi har eget laboratorie og samarbeider med akkrediterte laboratorier.

 • Analyser
  Vi gjennomfører analyser i henhold til forurensingsforskriften/egenkontrollordningen, slik at våre kunder kan dokumentere sine utslipp og samtidig ha kontroll på virkningsgraden på egne renseanlegg.
 • Verifisering av prosesser
  Novatek gjennomfører tester i eget laboratorie for å verifisere at de renseprosessene vi selger vil fungere som de skal. Dette gjeder f.eks. forsøk med vakuum inndamper, Blueguard, ionebytter, filtrering, membrananlegg eller fellingskjemikalier. Vi har også testenheter for Blueguard i forskjellige størrelser, hvor testing kan gjennomføres hos kunde. Vi har også større vakuum inndampere for større forsøk hos kunde eller hos Novatek.

Montasje

Novatek monterer alt utstyr vi leverer. Dette gjelder også delsystemer og komplekse komponenter for sluttmontering.

Vi bygger også mobile løsninger som for eksempel containerbaserte løsninger. Vi monterer også komplette anlegg i henhold til tegninger og spesifikasjonene som er designet.

Rent vann. Ren teknologi.
Ren samvittighet.
Kontakt oss