Vi sørger for rent vann
Tiden vi lever i, utfordrer det etablerte – nesten uavhengig hvilken bransje man tilhører. Fokus på bærekraft, utslipp, klima og fremtid er høyt i mange styrerom og strategisamlinger. Samtidig opplever vi større etterspørsel enn noen gang etter dette rennende gullet som står sentralt oppi alt.

Prosessindustrien, olje og energisektoren, anleggsbransjen, sykehus, fiskeindustrien og mange flere bruker vann daglig. Enten inngående til bruk i egne prosesser – eller utgående etter egne prosesser. Felles for alle, er behov for teknologi, kompetanse og gjennomføringsevne for å lykkes. For når man lykkes, skapes bærekraftige og lønnsomme resultater.

Novatek ble etablert for å kunne tilby best mulig tilgjengelig teknologi, både miljømessig, teknisk og økonomisk. Driften har hele tiden fokus på å finne best mulig løsninger for våre kunder og på den måten skreddersy løsninger etter hva behovene er. I tillegg til å levere nye anlegg, har Novatek vært totalleverandør til våre kunder gjennom å levere kjemi, reservedeler, opplæring og service på eksisterende anlegg. Novatek har hatt sine hovedkunder i Norge, men har levert anlegg over store deler av verden. Vi har gjennom årene benyttet vår kompetanse til å tilby tjenester til stadig nye markedsområder. Et satsningsområde er entreprenørbransjen og større anlegg med både design, etablering og drift.

Novatek har hatt sine hovedkunder i Norge, men har levert anlegg over store deler av verden. Vi har gjennom årene benyttet vår kompetanse til å tilby tjenester til stadig nye markedsområder. Et satsningsområde er entreprenørbransjen og større anlegg med både design, etablering og drift.

Hva er din bedrifts utfordring? Hvordan kan vår teknologi og kompetanse bidra? Vi leverer rent vann til det du trenger – uansett.