NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt rense- og resirkuleringsanlegg. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell og i mange år vi arbeidet med optimalisering av rense/resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

NOVATEK A.S ble grunnlagt i 1989 og har siden levert konsulenttjenester, akkrediterte vannanalyser, anlegg, deler og service til en rekke forskjellige bransjer. 

Vår målsetting har hele tiden vært å finne frem til best tilgjengelig teknologi, både teknisk, økonomisk og miljømessig. 

Vi ønsker å bidra til at bedriftene selv opparbeider tilstrekkelig kompetanse for å skape en drift som er miljøvennlig og samtidig økonomisk optimal.

Vår forretningside er å levere lukkede anlegg så langt dette er mulig, teknisk og økonomisk, ved å benytte vel prøvede komponenter som integreres i anleggene på en optimal måte.

 

KUNDEN I FOKUS

For oss i NOVATEK A.S handler det ikke bare om at vi er miljøbevisste. For oss handler det også om effektivitet og begrensning av energiforbruk.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for å hjelpe våre kunder til:

 

 • reduksjon av produksjonens påvirkning av miljøet
 • effektivisering i bruk av råvarer, vann og energi
 • sikkerhet  for personellet
 • ansvarsfull miljøtenkegang
 • forbedring av arbeidsmiljøet
 • å overholde miljøkrav
 • å sikre bærekraftig utvikling

 

FOR Å SIKRE VÅRE KUNDER HØY DRIFTSIKKERHET OG LAV TOTALKOSTNAD TILBYR VI SERVICEAVTALE PÅ ALT UTSTYR VI LEVERER

Med serviceavtale reduseres risiko for:

 • slitasjeskader
 • nede tid
 • feilkalibrete instrumenter

Og sjansen øker for:

 • lang levetid på utstyr
 • høy oppe tid
 • korrekt måling og regulering

 

VANN ER EN AV DE VIKTIGSTE RESURSENE PÅ VÅR PLANET

Vannet er altfor verdifullt for at vi kan tillate at industrielle prosesser skaper varig forurensning, som vil kunne medføre problemer for våre etterkommere

Vår målsetting er derfor å bidra til at det utvikles stadig mer effektive renseanlegg for fullrensing og gjenbruk av prosessavløpsvann

 

VÅRE LØSNINGER

Våre løsninger beskytter ikke bare verdifulle resurser, men skåner miljøet og sparer brukeren for store kostnader ved behandling og deponering av store mengder avløpsvann og restprodukter.

 • lavt energiforbruk
 • lavt (ikke) forbruk av kjemikalier
 • gjenbruk av vann 
 • god og ensartet kvalitet på det gjenbrukte vannet sikrer god kvalitet i produksjonen
 • ingen overskridelser av myndighetenes grenseverdier
 • dyre og miljøbelastende transporter til deponering reduseres til et minimum
 • sikre og lite servicekrevende løsninger
 • automatiske anlegg som krever lite pass og stell 

HVA KAN VI TILBY

 • utstyr av god kvalitet 
 • komplette løsninger " nøkkel i døra"
 • god opplæring av dine folk 
 • gode norske bruksanvisninger
 • foreta service på utstyret.
 • kort responstid på leveranse av utstyr
 • hurtig leveranse av slitedeler