Konsulentvirksomhet

NOVATEK A.S kan bistå din bedrift med byggeledelse, rådgivning og hjelp ovenfor myndighetene, prosjektering, tegnearbeid, søknader og annen bistand.