NOVATEK A.S leverer et komplett program av filteranlegg. Anleggene har et bredt bruksområde. F.eks til behandling av vann fra elver, sjøer og borehull som kan bli forurenset med:

 • organiske stoffer
 • slam
 • jern
 • mangan
 • overflateaktive stoffer
 

Det er et klart økende behov i industrien for å redusere vannkostnadene og for bedre å utnytte eksisterende resurser. Dette kan oppnås ved gjenbruk og resirkulering etter filtrering. Filter reduserer oppkonsentrering av suspendert stoff som ellers kan gi grobunn for problematiske bakterier i kjøletårn. Samtidig oppnår man ved å holde systemet rent en bedre kjøleeffekt. NOVATEK A.S har filteranlegg som løser alle problemer med suspenderte stoffer:

 
 • sandfilter
 • flermedia filter
 • aktivt kullfilter
 • jern-mangan filter
 
Våre filtertanker er konstruert for å gi lang levetid og god filtrering. Filtertankene leveres enten med gjennomprøvde Siata 5-trinnsventiler eller med ventilpanel med Georg Fischer membranventiler.
 
Vi leverer anlegg både i simplex og duplex utførelse eller kombinasjon av disse. Filtreringsprosessen styres fra et sentralt styrepanel.


Hvilke typer filteranlegg kan NOVATEK A.S levere?

Trykkfiltre

 • Fjerner jern og mangan  
 • Nøytraliserer aggressiv kullsyre
 • Øker pH
 • Fyllingen dimensjoneres etter vannanalyse
 • Leveres med garanti for vannkvalitet
 • Fjerner turbiditet
 • Ytelse 
flermediafilter

Kontinuerlig sandfilter

 • Kontinuerlig tilbakespyling, ca 2% av flow.
 • Kan også leveres som kullfilter / biofilter.
 • Meget godt egnet for vannverk
 • Leveres i mange ulike stålkvaliteter.
 • Kan også bygges i betong for større vannverk
 • Meget godt egnet til etterpolering av avløpsvann
kontinuerlig sandfilter dynasand

Posetrykkfiltre

 • Partikkelfiltrering til kaldt eller varmt vann
 • Filtrering av væsker og kjemikalier
 • Lettutskiftelige filterposer til gjenbruk
 • Filterposer med porer 1 - 400 micron
 • Høy ytelse
posefiltre

Aktivt kullfilter

 • Effektiv avkloring
 • Reduserer lukt og smak
 • Kan utføres for CIP (Cleaning In Place)
 • Bygges også for industriformål
 • Reduksjon av kjemisk og biologisk oksygenforbruk
 • Etterpolering etter ultrafiltrering
automatisk aktivt kullfilter

Flerlagsfiltre

 • Filtrering av vann i sirkulasjonssystemer
 • Egnet til aggressivt vann
 • Stor kapasitet mellom skyllinger
flermediafilter

Filterhus 

 • Stort utvalg
 • Kapasiteter 0,3 - 12 m3/time
 • Avgir ikke smak eller lukt
 • Meget prisgunstig
FCR liten

Filterpatroner

 • For alle typer væsker
 • Spunnet polypropylen
 • Partikkelfiltrering 1 - 150 micron
 • Lagerførte lengder 5 - 40 tommer
 • Spesialtilpasser ved bestilling av store kvanta
 • Lagerfører alle typer spesialfilter
           

Filterposer 

 • For alle typer væsker
 • Partikkelfiltrering 1 - 150 micron
 • Høy flow
 • Ekstremt høy kapasitet
 • Lavt trykkfall
                                     
Våre filter kan deles inn i to hovedtyper som hver for seg inneholder filter til å fjerne forskjellige stoffer.
 

Regenererbare filtre

De regenererbare vannfilterne kan inndeles i fem forskjellige kategorier for forskjellige bruksområder:
 
 • kullfilter
 • flermediafilter (med antrasittkull)
 • sandfilter
 • jern- og manganfilter
 • mineraliseringsfilter (alkaliseringsfilter)