Radonett A1

Radonutskiller for vann

Radonett renser vann på en miljøvennlig og økologisk måte ved hjelp av ren oksygenrik luft og UV-lys uten tilsetning av kjemikalier.

Radonett reduserer ikke bare radon. Radonett er en gassutskiller, noe som innebærer at det tilsettes mye luft i prosessen og da oppstår det også andre positive effekter:

  • Radon, rensegrad opptil 99,9%
  • Fjerner svovelhydrogen/hydrogensulfid (H2S) og metangass
  • Hever lav pH-verdi på en naturlig måte til ca 7,5 uten tilsetning av kjemikalier
  • Fjerner aggressiv kullsyre

Med radonett radonutskiller får du

  • Europas mest solgte radonutskiller med over 40 millioner driftstimer
  • Radonutskilleren med høyest rensegrad i samtlige tester (SSO, STUK, SLV)*
  • Den eneste radonutskilleren med bakteriedrepende UV-lys av prosessluften
  • Markedets meste testede og komplette radonutskiller
  • Europas eneste CE- og EPD- godkjente radonutskiller
  • Radonutskiller og trykksettingspumpe i syrefast rustfritt stål

* SSI Svenske Statens Strålskyddsinstitut, SLV Svenske Livsmedelsverkter, STUK Finske Strålsäkerhetscentralen

 

Funksjon

I Radonett trykkes råvannet fra brønnpumpen inn og finfordeles i luftrommet ovenfor vannflaten høyest oppe i beholderen. Der skaper det finfordelte vannet en stor kontaktflate mellom det urensede vannet og luften og her skjer den første rensingen. Samtidig blander trykkpumpen gjennom ejektoren, en anordning som med hjelp av bevegelsesenergien i vannet blander inn store mengder UV-behandlet luft inn i bunnen av beholderen. Der skaper de finfordelte boblene en stor kontaktflate mellom luften og vannet og her foregår den andre rensingen. Denne prosessen gjentas flere ganger. På veien opp over vannflaten skapes de ”motgående strømmene” mellom de oppadstigende luftmassene og den nedstrømmende råvannståken, noe som til sammen med den meget effektive ejektoren gir den svært høye rensegraden. Radonett har den høyest kjente rensegraden av samtlige testede radonutskillere i Norden.

 

Hva er radon

Radon er en gass som finnes naturlig i jorden og i fjellet. Radon er et nedbrytningsprodukt fra uran og ettersom forekomsten av uran er vanlig i hele Norge og Norden, så er forekomsten av radon rikelig.

Når radonet brytes ned, dannes det radioaktiv stråling som skader cellene i luftveiene og lungene. Når du dusjer, vasker opp og utfører annen vask, avgis det svært store mengder radongass som tilføres pusteluften. Derfor betraktes store mengder radongass i boliger som uheldig for helsen.

Radon er, nest etter røyking, den vanligste årsaken til lungekreft. Statens Strålevern antar at omkring 280 lungekrefttilfeller per år skyldes radon i boliger i Norge. Anslagsvis finnes det ca. 30 000 brønner i Norge som har usunt vann med et nivå som er over 500 Bq/l vann. De fleste er helt uvitende om dette problemet.

Radon lukter ikke, syns ikke og smaker ingenting. Den eneste måten å oppdage det på, er å måle. Om man har radon i inneluften, kan det komme fra bakken, vannet eller fra blå- betong (byggemateriale). Det gjelder å fastslå hvor radonet kommer fra slik at du kan sette i verk de riktige tiltakene. Har man vann fra egen brønn, skal man, når man måler radoninnholdet i inneluften, noe som gjøres med måleutstyr som man får fra kommunen, foreta en radonanalyse av vannet.

Radon i vannet gir et betydelig tilskudd av radon til inneluften og kan være hovedkilden til det høye radoninnholdet.

Barn er ekstra følsomme pga. at de har mindre kroppsvekt. Hos barn er det først og fremst mage og tarmer som er utsatt.

For mer informasjon om radon i Norge, sjekk informasjon fra Statens Strålevern. Kart over utsatte områder finnes hos Norges Geologiske Undersøkelse.

Grenseverdier for radon i vann:

>100 Bq/l    Tiltaksnivå

Vannverk og fellesanlegg med vann for flere enn 50 personer eller flere enn 20 boliger. Denne grensen betyr at for eksempel skoler, barnehager, kommunale vannverk og andre fellesanlegg må iverksette tiltak hvis radoninnholdet overstiger 100 Bq/l.

>500 Bq/l    Tiltaksnivå

Eget vann/brønn: Hvis nivået er over 500 Bq/l vann, må det iverksettes tiltak. Ved for eksempel taksering i forbindelse med salg av hus blir vannet vurdert som utjenlig og det må iverksettes tiltak.

 

 

Radonett tilbys i utførelse fra en husholding opptil kommunale renseanlegg

For en komplett oversikt over tilgjengelig modeller, sjekk Radonetts hjemmeside.

 

Radonetts egenskaper

Radonett

Fjerner radongass på en effektiv måte, men tar også bort svovelhydrogen (lukter som råtne egg), radondøtre, kulldioksid (hever lav pH-verdi), aggressiv kullsyre samt andre gassflyktige forurensinger som for eksempel metangass. Radonett er helt uten filtermasse og etterlater seg ikke restprodukter i borehullet eller brønnen. Resultatet blir et sunt vann med klar og frisk smak til en svært lav driftskostnad.

Luftfilter og UV-lys

For å unngå at muggsporer, pollen, mikrosopp, støv og insekter fra luften blander seg med vannet, er anlegget utstyrt med aktivt kullfilter og uv-lys for å rense inntaksluften.

Rustfritt stål

Anlegget er utført i rustfritt stål godkjent for næringsmidler og sørger for lang levetid på utstyret.

Driftsikkerhet

Radonett bruker bare én pumpe for sirkulasjon, trykksetting og fjerning av radongass, noe som gir høy driftsikkerhet og lave driftskostnader. Det trenges dermed ikke noen ekstra pumpe, vifte eller kompressor.

Ved å bruke Radonett er det aldri noen risiko for at du skal få urent vann pga. av en defekt sirkulasjonspumpe eller vifte.

Vedlikehold

Radonett er enkel å vedlikeholde. På toppen er det en serviceluke som enkelt åpnes og i bunnen er det en avtappingsventil. Vann inneholder alltid mer eller mindre lave mengde jern, mangan, kalsium og andre kjemiske salter. En effektiv radonutskiller samler en viss del av jern og mangan som faller til bunnen i hydroforen. Radonutskilleren har nå til sammen med hydroforen blitt et mer komplett renseanlegg.

Ved store problemer med kalk, jern eller mangan skal det alltid installeres et filter før radonutskilleren (gjelder alle typer av radonutskillere). Utskilte forurensinger må ikke føres tilbake til borehull/brønn, for da kan det føre til alvorlige skader med tette brønnpumper. Forurensingene skal alltid ledes ned i avløp. En del forurensinger blir likevel igjen i maskinen og derfor er det viktig å kunne ren-gjøre innsiden av maskinen på en enkel måte.

Du kan selv enkelt bytte UV-lampe, pollenfilter, luftfilter og spyle ren innsiden av maskinen.