Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Har din bedrift utslipp av avløpsvann og sliter med å tilfredsstille myndighetenes krav til tungmetallutslipp? NOVATEK A.S har løsningen med egenutviklede kundetilpassede restmetallfilter basert på selektive ionebyttere. Dette har f. eks løst problemet med utslipp av molybden for en rekke bedrifter som har avløpsvann fra beising av rustfritt stål. Enkelt å installere, krever lite plass og håndtering.

NOVATEK AS. er eksklusiv representant for det tyske selskapet NÜGA Galvanotechnische Elektrowärme GmbH på det norske markedet.