Et viktig satsningsområde for NOVATEK A.S er  kjemikalier til overflatebehandling og tradisjonell galvanoteknikk. Som norsk representant for det anerkjente tyske firmaet Schlötter Galvanotechnik GmbH, har vi i vårt sortiment en rekke markedsledende produkter.  

Etter å ha sett behovet for nytenkning i markedet har vi etter en nøye vurdering valgt å markedsføre et antall nye spesialprodukter på det norske markedet.

Eksempel på dette er Slotoclean Bio 100 som mange mener er markedets beste biologiske avfetter, og muliggjør avfetting uten avløpsvann.

I tillegg til produktene fra Schlötter Galvanotechnik, representerer vi DST Kemi as i Norge. DST Kemi as er først og fremst kjent for sine Miljøavfettingskjemikalier. Disse kjennetegnes ved å ha utmerkede avfettingsegenskaper allerede ved ca. 40 °C. Dette medfører at bedriftene kan spare mye på sine energikostnader til oppvarming av bad, samt at produktene ikke inneholder merkepliktige kjemikalier

 

Substitusjonsplikten

Myndighetene vedtok at, fra 1. januar 2000, er alle bedrifter som benytter helse- eller miljøfarlige kjemikalier pålagt å vurdere om det er mulig å gå over til mindre skadelige alternativer uten at kvaliteten på det man produserer forringes.

 

NOVATEK AS har en rekke kjemikalier som kan erstatte tradisjonelle overflatebehandlingskjemikalier med et like godt, eller bedre resultat.

 

Her er noen  eksempler på vårt brede utvalg av markedsledende prosesser fra Schlötter Galvanotechnik:

 

Forbehandling og strippere

Dyppavfettinger der vår biologiske avfettning har blitt en suksess, elavfettinger, beiseløsninger, inhibitorer og stripperbad.

 

Kobber

 

 • Cyanidbad: For kobberanslag og glanskobber
 • Sure bad: For dekorative overflater, mønsterkortproduksjon og elektroforming

 

Nikkel

 

 • Glansnikkel for heng- og trommel.
 • Dupleksnikkel, satinnikkel, mattnikkel for elektronikkk og nikkelaktivering.

 

Krom

 

 • Glanskrom med lavt krom innhold
 • Treverdig glanskrom der vi kan nevne vår Slotochrom 50 som er installert i mange anlegg
 • Hardkrombad
 • Svartkrom

 

Sink

 

 • Bad med lav-, middels- og høy cyanidkonsentrasjon
 • Alkaliske cyanidfrie bad med vår seneste generasjon - SINKASLOT 50
 • Sure sinkbad med en av våre mest fremgangsrike produkter - SLOTANIT OT

 

Passivering (tidligere kromatering)

 

 • Vi leverer både såkalt Tynn – og Tykk – sjiktspassiveringer
 • Blå, Gul, Transperent  og Svart for Sink sjikt og Sink-legeringer, alle basert på 3-verdig krom, med og uten kobolt

 

Sølv

 

 • Lyse "hard sølv" prosesser for bestikk produksjon
 • Lyse prosesser for elektronikk og øvrig gods

 

Gull

 

 • Ett stort utvalg av gullprosesser for dekorative og tekniske applikasjoner