Ypperlig kaldbrunering på en enkel og sikker måte

 • Attraktivt utseende
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Mindre refleksjon fra lyskilder
 • Mindre gnidningsmotstand
 • Ingen målendring ved huller og gjenger
 • Rimelig prosess

 

Sortoksidering eller brunering er mye brukt til behandling av ståldeler i industrien. Populært kan man si at brunering egentlig er en prosess der en lar stålets overflate ruste. Prosessen kan utføres med flere metoder og fargen kan variere nokså mye. Blac-King kan brukes på alle typer stål untatt rustfritt. En Blac-King behandlig som ikke endrer dimensjonene på godset, er en svært rimelig metode for å skape en attraktiv overflate. Maling eller galvaniske belegg danner som oftest et sjikt på overflaten som ikke vil være jevnt fordelt. Dette endrer toleransene og vil være uegnet for presisjonsdeler.

Blac-King behandling er ideel for en rekke produkter. Støpegods og stansende deler i vanlig stål egner seg ypperlig for Blac-King behandling. Blac-King gir en super finish på verktøy, maskindeler, ventiler, pumper, hydraulikkdeler, tannhjul, rørdeler, skruer, våpen osv. 


 

Belegget består vesentlig av det sorte ferro-ferri-oksid og korrosjonsbestandigheten er begrenset. På grunn av at karbonpartikler og andre ikke-jern-partikler opptrer i overflatesjiktet uten at disse får noe belegg, vil beskyttelsesevnen derved bli avhengig av jernets innhold av karbon og eventuelle forurensninger. Stål med lavt karboninnhold vil få et mer beskyttende belegg enn stål med høyt karboninnhold.

 

Uten et beskyttende sjikt utenpå det sorte oksidsjiktet, anbefales ikke denne typen av overflatebehandling til bruk utendørs, men beleggets korrosjonsbestandighet økes betraktelig ved impregnering med voks, olje eller en korrosjonsinhibitor.

 

Utseendet avhenger av ståloverflatens utseende. På en polert flate vil en oppnå blankt sort oksidbelegg. På beiset eller sandblåst overflate vil en få matte belegg. Vanlig forbehandling med avfetting og skylling er påkrevet. Behandlingstiden vil være avhengig av hvor tykt oksidsjikt man ønsker, dette kan variere fra 0,5 til 5 micron.

 

Null utslipp!

Miljøvennlige kjemikalier uten farlige avgasser gjør Blac-King systemet enkelt og sikkert i bruk. Brukeren blir hurtig komfortabel med bruken uten på forhånd å ha erfaring med kjemikaliehåndtering. 

Skyllevannet inneholder så liten andel av problematiske stoffer at det i det fleste tilfeller vil kunne ledes direkte til avløp uten behov for rensing. Blac-King badet trenger ikke skiftes dersom det holdes rent ved filtrering. Det vil kun være nødvendig å etterfylle for forbrukte kjemikalier.

Ved meget store anlegg der man har ekstra mye baduttrekk, vil vi kunne tilby enkle filtersystemer på skyllekarene basert på regenererbare ionebyttere slik at ikke forurenset skyllevann skal ledes til avløp.

 

Så enkelt kan det gjøres!

 

 

Avfetting: 

 

Neddypping i JEN eller tilsvarende avfettingsvæske i ca. 10 minutter og skyll deretter med rent vann (gjerne oppvarmet til ca. 40°C). 

 

Rustne og herdede overflater:

 

Dersom delene som ønskes behandlet er rustne eller meget herdede, forbehnadles de etter følgende metode: Neddypping i en løsning av AR-90 i en konsentrasjon på ca 10% (gjerne oppvarmet til ca. 40°C), i ca. 10 til 30 minutter. Skyll deretter med rent vann i ca. 30 sekunder.

 

 Brunering:

 

 1.  Neddypping i en oppløsning av Blac-King med en konsentrasjon på 25% (3 deler vann til 1 del Blac-King). Løsningen skal ha en temperatur på 15 til 25°C.
 2. Skyll i rent vann i ca. 30 sekunder.
 3. Dypp deretter i Protec 50, eller tilsvarende, for å fjerne vannrester og rustbeskytte delene. 
 4. Tørking av avrenning i ca. 20 minutter.

 

 

      Blac-King      Konvensjonell brunering 
Energiforbruk 
 •  ingen eller meget lav da bare romtemperatur er nødvendig
 • meget stort - oppløsningen alene skal varmes opp til 140°C
 Sikkerhet
 • normal romtemperatur
 • ikke etsende
 • ingen oppvarming
 • fortynnes med vann
 • høy temperatur
 • komplisert fortynning
 • sterkt etsende
 • farlige damper
 Klar til bruk
 • umiddelbar oppstart
 • ingen oppvarmingsperiode
 • lett og filtrere
 • fra to til seks timers oppvarming
 • kompleks renseprosess
 Anlegg
 • vanlig plastkar (PE, PP, PVC, GUP)
 • glass og stål kan ikke brukes
 • stålbeholdere med varmeelementer og dyre termostatreguleringer
 • strenge krav til ventilasjon
 Kontroll
 • rask fargeforandring
 • enkel filtrering
 • krever mye overvåking
 Bruksområde
 • alle typer jern og stål (ikke rustfritt)
 • herdet stål kan kreve syreforbehandling
 • som Blac-King, men tilpasset den enkelte ståltypen
 • ofte oppstår det salttutrekk på gjenger og stålets overflate
 Brukssted
 • alle steder med tilgang til rent vann
 • plastkar er lette å flytte
 • krever spesielt avsatt område inrettet til dette formål

 

 

Nyttige tips

Forberedelse og bruk

Til stasjonære anlegg fortynnes Blac-King med demineralisert vann. Ved mindre oppgaver vil vanlig rent vann som regel være tilstrekkelig. Ikke fortynn Blac-King annerledes enn den anbefalte 25% konsentrasjonen: med andre ord, 3 deler vann til 1 del Blac-King. For tynn konsentrasjon gir for langsom og dårlig brunering. En for sterk konsentrasjon vil kunne resultere i en uønsket pudderbelegging. Løsningen skal ikke varmes opp. Temperaturen bør ligge mellom 15 og 25°C. Normal neddypningstid er fra 10 til 15 minutter avhengig av materiale og oppløsningens tilstand.

Vedlikehold

Legg lokk over beholderen med oppløsningen når den ikke er i bruk. Filtrering av oppløsningen når den blir grumsete og uklar, forlenger levetiden og gir vesentlig bedre resultat. Oppløsningen skal alltid være klar og blå. Filtrering er lett å foreta på denne måten: La oppløsningen stå over natten, om morgenen kan den klare væsken helles over i en annen beholder, grumset væske og bunnfall kastes/deponeres. For å minske spill av væske, kan den helles igjennom et filterpapir. Filtrering skal helst gjøres før arbeidsdagen begynner. For større anlegg kan Novatek tilby egnet filtersystem med pumpe.

Brunering

Blac-King holder til ca. 4 m² per liter konsentrat, men dette kan økes vesentlig ved filtrering. Deler som er brunert tidligere kan bruneres om igjen forutsatt at de blir grundig avfettet. Bruneringens holdbarhet kan ved svært polerte overflater bli redusert. En forbehadnling med AR90 kan forlenge holdbarheten, men vil redusere glansen noe. Glansen på den brunerte delen avhenger også av stålets kvalitet.

 

Løsninger på feil som kan oppstå

Sort pudderbelegg

Et sort pudderaktig belegg kan noen ganger forekomme på overflaten etter brunering. Grunnen kan være følgende:

 1. Tilstedeværelsen av kullstoffrester på overflaten. Stålet har et høyt innhold av kull og bruneringsprosessen har frigjort noe av dette på delenes overflate. Løsning: Pudderet tørkes av og man binder kullstoffet ved brukt av Protec 50 etter brunering.
 2. Det finnes bunnfall i Blac-King oppløsningen. Løsning: Filtrering som beskrevet under vedlikehold av oppløsningen.
 3. Overskridelse av den anbefalte neddyppningstiden (fra 5 til 15 minutter). Løsning: Tørk av pudderet med en ren klut.

Ujevn brunering

Hvis overflaten er ujevnt brunert (blakket) eller deler av overlfaten ikke har tatt imot noe brunering, kan dette skyldes følgende:

 1. Utilfredstillende avfetting, kanskje fordi et inneffektivt eller dårlig forurenset avfettingsmiddel er benyttet, eller fordi klebrige oljer eller lanoliner har motstått avfettingen. Løsning: Gjenta avfettingen med et mer egnet avfettingsmiddel og gjenta deretter bruneringen.
 2. Overflaten på stålet er herdet. Løsning: Neddypp delen i en oppløsning av 10% AR90 med en temperatur på 40°C i 10 til 30 minutter.
 3. Bunnfall finnes i oppløsningen. Løsning: Filtrering, se under punkt vedlikehold av oppløsningen.